HOTLINE
0979.20.4567
Cắt khắc CNC, Mica hút nổi,  Gia công chữ Inox QC ĐINH PHAN

CATALOGUE VÀ BÁO GIÁ ALCOREST

2017-02-13 07:28:45

BẢNG BÁO GIÁ
(ALUMINIUM COREST)
Kính gửi : Quý khách hàng
Trên tinh thần mong muốn được hợp tác, Chúng tôi xin trân trọng gửi đến
Qúy khách hàng bảng báo giá chi tiết theo yêu cầu của quý khách như sau:

STT MÃ MÀU Quy cách : 1200x 2440 (mm)  ĐƠN GIÁ( VNĐ)
ĐỘ DÀY NHÔM  ĐỘ DÀY TẤM
1 PET EV (2001 , 2012 ,2014,2020 ) 0.06 2mm            250,000
2 PET EV (2001 , 2012 ,2014,2020 ) 0.06 3mm            310,000
3 PET EV (2001 , 2012 ,2014,2020 )  0.06 4mm            385,000
4 PET EV (2001 ,2012 ,2014 ,2020 ,2022, 2031 , 2031AG ) 0.10 2mm            320,000
5 PET EV (2001 ,2012 ,2014 ,2020 ,2022, 2031 , 2031AG ) 0.10 3mm            380,000
6 PET EV (2001 ,2012 ,2014 ,2020 ,2022, 2031 , 2031AG ) 0.10 4mm           465,000
7 PET EV (2001 ,2012 ,2014 ,2020 ,2022, 2031 , 2031AG ) 0.10 5mm           575,000
8 PET EV  (2001 ,2002 ) 0.15 3mm            480,000
9 PET EV  (2001 ,2002 ) 0.15 4mm            550,000
10 PET EV  (2001 ,2002 ) 0.15 5mm            635,000
11 PET EV 2001,2008 ,2010,2012,2014,2018) 0.18 3mm            540,000
12 PET EV 2001,2008 ,2010,2012,2014,2018) 0.18 4mm          610,000
13 PET EV 2001,2008 ,2010,2012,2014,2018) 0.18 5mm            700,000
14 PET EV 2001,2008 ,2010,2012,2014,2018) 0.18 6mm            780,000
15 PET EV (2001,2002,2022) 0.21 3mm            595,000
16 PET EV (2001,2002,2022) 0.21 4mm            670,000
17 PET EV (2001,2002,2022) 0.21 5mm            785,000
18 PVDF
EV (3001 ,3303 ,3305 ,3308 ,3010 ,3012 ,3016 ,3017)
0.21 3mm            770,000
19 PVDF
EV (3001 ,3303 ,3305 ,3308 ,3010 ,3012 ,3016 ,3017)
0.21 4mm            825,000
20 PVDF
EV (3001 ,3303 ,3305 ,3308 ,3010 ,3012 ,3016 ,3017)
0.21 5mm            900,000
21 PVDF
EV (3001 ,3303 ,3305 ,3308 ,3010 ,3012 ,3016 ,3017)
0.24 6mm            1,000,000
22 PVDF
EV (3001 ,3002 ,3003 .3005 .3006 ,3010 ,3017 )
0.3 3mm            890,000
23 PVDF
EV (3001 ,3002 ,3003 .3005 .3006 ,3010 ,3017 )
0.3 4mm            970,000
24 PVDF
EV (3001 ,3002 ,3003 .3005 .3006 ,3010 ,3017 )
0.3 5mm            1,050,000
25 PVDF
EV (3001 ,3002 ,3003 .3005 .3006 ,3010 ,3017 )
0.3 6mm         1,150,000
26 PVDF
EV (3001 ,3002 ,3003 ,3005 ,3006 )
0.4 4mm         1,130,000
27 PVDF
EV (3001 ,3002 ,3003 ,3005 ,3006 )
0.4 5mm         1,180,000
28 PVDF
EV (3001 ,3002 ,3003 ,3005 ,3006 )
0.4 6mm         1,280,000
29 PVDF
EV (3001 ,3002 ,3003 ,3005 ,3006 )
0.5 4mm         1,250,000
30 PVDF
EV (3001 ,3002 ,3003 ,3005 ,3006 )
0.5 5mm         1,350,000
31 PVDF
EV (3001 ,3002 ,3003 ,3005 ,3006 )
0.5 6mm         1,450,000

Ghi chú
Thanh toán bằng tiên mặt hoặc chuyển khoản ,không ghi nợ
Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%
Chân thành cảm ơn quý khách đã ũng hộ
Bảng báo giá trên có giá trị trong vòng 30 ngày

Bài viết liên quan

Cắt khắc CNC, Mica hút nổi, Gia công chữ Inox QC ĐINH PHAN

Design By: Trung Đan