HOTLINE
0979.20.4567
Cắt khắc CNC, Mica hút nổi,  Gia công chữ Inox QC ĐINH PHAN

CATALOGUE VÀ BÁO GIÁ MICA FS

2017-02-13 07:28:45

BẢNG BÁO GIÁ( MICA FS)
Kính gửi : Quý khách hàng
Trên tinh thần mong muốn được hợp tác, Chúng tôi xin trân trọng gửi đến
Qúy khách hàng bảng báo giá chi tiết theo yêu cầu của quý khách như sau:

STT ĐVT ĐỘ DÀY
(mm)
 ĐƠN GIÁ
 TRONG  SỮA  MÀU
1 TẤM 2            575,000               605,000               645,000
1 TẤM 2.5            690,000               720,000               760,000
1 TẤM 2.8            770,000               800,000               840,000
1 TẤM 3            825,000               850,000               890,000
1 TẤM 4         1,100,000            1,130,000            1,170,000
1 TẤM 4.5         1,230,000            1,260,000            1,300,000
1 TẤM 4.8         1,315,000            1,345,000            1,385,000
1 TẤM 5         1,370,000            1,410,000            1,435,000
1 TẤM 6         1,645,000            1,670,000            1,710,000
1 TẤM 8         2,190,000            2,220,000            2,260,000
1 TẤM 10         2,740,000            2,770,000            2,815,000
1 TẤM 12         3,295,000            3,315,000            3,355,000
1 TẤM 15         4,420,000            4,450,000            4,490,000
1 TẤM 16         4,710,000            4,740,000            4,780,000
1 TẤM 18         5,300,000            5,330,000            5,370,000
1 TẤM 20         5,900,000            5,930,000            5,970,000
1 TẤM 25         7,700,000            7,730,000            7,770,000
1 TẤM 30         9,250,000            9,280,000            9,320,000

Bài viết liên quan

Cắt khắc CNC, Mica hút nổi, Gia công chữ Inox QC ĐINH PHAN

Design By: Trung Đan