HOTLINE
0979.20.4567
Cắt khắc CNC, Mica hút nổi, Gia công chữ Inox QC ĐINH PHAN

CATALOGUE VÀ BÁO GIÁ MICA FS

2017-02-13 07:28:45

BẢNG BÁO GIÁ( MICA FS)
Kính gửi : Quý khách hàng
Trên tinh thần mong muốn được hợp tác, Chúng tôi xin trân trọng gửi đến
Qúy khách hàng bảng báo giá chi tiết theo yêu cầu của quý khách như sau:

STTĐVTĐỘ DÀY
(mm)
 ĐƠN GIÁ
 TRONG SỮA MÀU
1TẤM2           575,000              605,000              645,000
1TẤM2.5           690,000              720,000              760,000
1TẤM2.8           770,000              800,000              840,000
1TẤM3           825,000              850,000              890,000
1TẤM4        1,100,000           1,130,000           1,170,000
1TẤM4.5        1,230,000           1,260,000           1,300,000
1TẤM4.8        1,315,000           1,345,000           1,385,000
1TẤM5        1,370,000           1,410,000           1,435,000
1TẤM6        1,645,000           1,670,000           1,710,000
1TẤM8        2,190,000           2,220,000           2,260,000
1TẤM10        2,740,000           2,770,000           2,815,000
1TẤM12        3,295,000           3,315,000           3,355,000
1TẤM15        4,420,000           4,450,000           4,490,000
1TẤM16        4,710,000           4,740,000           4,780,000
1TẤM18        5,300,000           5,330,000           5,370,000
1TẤM20        5,900,000           5,930,000           5,970,000
1TẤM25        7,700,000           7,730,000           7,770,000
1TẤM30        9,250,000           9,280,000           9,320,000

Bài viết liên quan

Cắt khắc CNC, Mica hút nổi, Gia công chữ Inox QC ĐINH PHAN

Design By: Trung Đan